Tuzaktasın.

Var olmadığı hep bellidir yaratmak istediğin kişinin
Karşındakinin değiştirmeye çalıştığın klasik koşullanmış tepkileri
Karşındakinin değiştirmeye çalıştığın yirmi altı yıllık bilinci
Karşındakinin değiştirmeye çalıştığın inandığı değerleri

Sahip olmadan dönmek istemezsin bu yoldan
İdealindeki klasik koşullanmış tepkilere sahip olsun diye
İdealindeki yirmi altı yıllık bilince sahip olsun diye
İdealindeki kişinin inandığı değerlere sahip olsun diye

Var olmadığı hep bellidir yaratmak istediğin kişinin
Sahip olmadan dönmek istemezsin bu yoldan
Hiçbir zaman da göremeyeceğin değişikliklerdir bunlar
Anlaman için anlatıyorum bunları çünkü sanırım sadece tek-yön biletinin olduğu bir 'Tuzak Express'tesin.


Hiç yorum yok: